Mercadet d’intercanvi

Dissabte 14 de desembre d’11 a 13h mercadet d’intercanvi dels Bancs del temps de Palma al Centre Flassaders.