DIA DE LES DONES ESCRIPTORES

Des de la Regidoria d’Igualtat, Joventut i Drets Cívics es vol promoure la commemoració del Dia de les Dones Escriptores per tal de combatre la discriminació que han sofert i encara avui sofreixen les dones a la cultura i en la literatura particularment. Per aquest motiu,creiem necessari dotar d’un espai per reconèixer la seva obra.

Per a més informació podeu consultar la web de l’Ajuntament de Palma.

Les activitats programades són les següents: