#COVID19: DE L’ESTAT D’EMERGÈNCIA A L’ESTAT DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ TRANSFORMADORA

Divendres 10 d’abril a les 18:30h

A través de la anàlisi crítica i comentari de diferents materials mediàtics, es volen treballar estratègies que:

    • posin fre als discursos de l’odi que s’estan generant
    • posin en valor les xarxes comunitàries que sorgeixen de manera espontània
    • generar missatges i possibilitin una transformació social futura que posin la vida i les cures en el centre

Canal de Youtube Flassaders Tallers