LES DONES A LA PRENSA. PRESÈNCIES I ABSÈNCIES AL DISCURS MEDIÀTIC +  BRUNCH FEMINISTA

 Taller donar a conèixer les eines necessàries per construir una informació no sexista. Analitzarem la presència esbiaixada de les dones i la reproducció del discurs masclista als mitjans de comunicació.  Redactarem una carta amb les conclusions del taller per fer-la arribar a les direccions dels diaris com a manera d’incitar a la reflexió!

Per finalitzar el taller, les persones que hi assisteixen podran participar en el Brunch Feminista.

  • Dissabte 25 d’abril
  • Taller de 10.00h a 12.00h – Inscripcions a partir del 16 de març
  • Brunch Feminista de 12.00h a 13.30h
  • Taller gratuït
  • Inscripcions online aquí
  • +INFO: 971214027