Consulta totes les activitats programades pel Dia Internacional per la despatologització Trans*

Les activitats precisen d’inscripció. Pots realitzar-la mitjançant el següent enllaç: