QUIMIGRAMA: IMATGE VELADA. LABORATORI FOTOGRÀFIC

Data

Dilluns 14 i 21 de setembre de 17:00h a 19:00h

Modalitat

Presencial

Descripció

Taller de fotografia sense càmera, basat en tècniques que produeixen imatges combinant procediments i materials propis de la pintura i la fotografia.
Treballam amb la capacitat expressiva i plàstica dels químics fotogràfics i la llum com a eines per a crear imatges fotogràfiques.

Tallerista

Isabel Forteza

Inscripció

Pots inscriure’t aquí