Assamblea Feminista / AFF

A partir de la necessitat d’enfortir vincles amb el teixit social, feminista i activista de Ciutat, així com afinar la nostra escolta i posar en pràctica models horitzontals com a eina per a la millora social, creiem necessari dur a terme una assemblea feminista anual al Centre Flassaders.
La assemblea Flassaders és un espai on les persones, entitats o associacions que treballen en les mateixes línies que el servei o que estan afectats i afectades per un determinat assumpte relacionat amb el centre puguin donar la seva opinió i prendre part en la resolució del tema a tractar.

El novembre de 2023 vàrem organitzar la primera Assemblea, que va adoptar la forma d’espai de trobada, amb el nom de Ciutat, diàleg i feminismes: trobada per a mapejar juntes recursos i necessitats de Ciutat.

> Com va ser aquesta trobada?
Va ser una primera trobada facilitada per Bauma Cooperativa, amb majoria de participació de dones amb procedències i edats diverses. Va ser un espai de conversa i anàlisi col·lectiva dels recursos i propostes amb mirada feminista presents a la nostra ciutat.

> Quines conclusions vàrem extreure?
De la sessió vàrem extreure la necessitat de comptar amb molta més interculturalitat als projectes i propostes existents als barris de Ciutat. També la necessitat d’acollir i fomentar la intergeneracionalitat. I, com a proposta concreta per aconseguir aquest i altres objectius, es va parlar de la necessitat d’establir connexions entre associacions, entitats i individualitats. En definitiva, construir xarxa i nodrir els petits projectes actius.

> I ara què?
Enguany volem recollir aquestes inquietuds, afegint més veus, especialment les de les persones que dia a dia transiten pel nostre Centre. Parar orella i continuar construint comunitat, amb una mirada feminista, inclusiva i oberta.

Per tot això estem preparant una segona trobada que tindrà lloc a finals de primavera. No oblideu consultar les nostres xarxes, us esperem a la propera trobada!