PROJECTES D’INTERSECCIÓ

ASSEMBLEA FEMINISTA FLASSADERS

A partir de la necessitat d’enfortir vincles amb el teixit social, feminista i activista de Ciutat, així com afinar la nostra escolta i posar en pràctica models horitzontals com a eina per a la millora social, creiem necessari dur a terme una assemblea feminista anual al Centre Flassaders.

La assemblea Flassaders és un espai on les persones, entitats o associacions que treballen en les mateixes línies que el servei o que estan afectats i afectades per un determinat assumpte relacionat amb el centre puguin donar la seva opinió i prendre part en la resolució del tema a tractar.

RESIDÈNCIA D’ARTISTES

Anualment el Centre Flassaders obre una convocatòria de cessió temporal d’espais amb la finalitat de donar suport a la creació de projectes artístics vinculats al llenguatge del cos, espai i moviment facilitant de cessió temporal d’espais per investigar, generar i compartir noves propostes creatives i donar a conèixer al públic i altres professionals els seus processos de treball i projectes artístics.

Les convocatòries de residències estan oberts a artistes, educadors, comissaris, investigadors, agents culturals i altres perfils híbrids que mitjançant els seus projectes, analitzin i plantegin imaginativament i críticament aspectes rellevants de la cultura contemporània.

És transcendental que el projecte es desenvolupi des d’una perspectiva feminista, intercultural i interseccional, incorporant la mirada LGTBIQ+ i altres eixos relacionals amb aquestes línies conceptuals.

LABORATORIS


Breus xerrades sobre temes d’actualitat relacionats amb les noves tecnologies i els nous Mitjans.