A la ludoteca del centre trobareu diversos ambients de joc i aprenentatge perquè tant infants com famílies, passin una estona enriquidora. La ludoteca de Flassaders ha realitzat una selecció de jocs i materials didàctics orientada a la promoció dels valors de la coeducació entenent el joc com un instrument educatiu.

A la ludoteca trobareu: un racó creatiu, un racó per a la lectura i per a contar històries, un racó d’autoconeixement mitjançant el joc simbòlic per a construir imaginaris i identitats, una zona de construcció amb peces de fusta i un racó d’experimentació per conèixer moltes coses sobre el món que ens envolta!

La ludoteca ofereix els serveis de:

Espai de joc en família

Espai de joc en família

Un espai per al joc i la trobada dels infants de 0 a 6 anys acompanyats dels seus familiars.

A la ludoteca trobareu una selecció de jocs i joguines per a infants de diferents edats i ambients seleccionats per a experimentar, gaudir, compartir i aprendre.

Qué més cal saber?

Si la ludoteca està tancada s’ha de demanar la clau a la recepció del Centre Flassaders.

La ràtio d’atenció no superarà les 20 persones (persones adultes-infants).

Els cotxets de nadons així com tricicles d’infants, patinets… s’han de deixar als espais habilitats.

Per motius d’higiene no es permet la ingesta de menjar a la ludoteca ni deixar els bolquers als fems interior de l’espai. El centre Flassaders disposa d’espais per a poder berenar i dipòsits per a bolquers al  bany de la planta baixa.

Criteris d’us

1. Els/les menors han d’estar acompanyats de manera permanent per una persona adulta que assumeix la responsabilitat de cura del/la menor en tot moment.

2. L’espai es dirigeix exclusivament a famílies i menors de 0 a 6 anys.

3. Per a evitar la possibilitat de contagis, no es pot fer ús de l’espai en cas de malaltia del/la menor o d’algun membre familiar.

4. S’ha de respectar l’horari d’obertura i tancament de l’espai.

5. S’ha de notificar qualsevol canvi de les dades aportades a la inscripció.

6. Abans de l’entrada en la ludoteca, tant menors com persones adultes s’han de netejar les mans amb gel hidroalcohòlic.

7. No es pot consumir beguda ni menjar dins de la ludoteca.

8. No es poden deixar bolquers bruts al fems de la ludoteca.

9. Les accions o omissions que infringeixin els criteris de funcionament i de comportament del servei seran classificades en faltes lleus, greus i molt greus, i podran ser sancionades. Per a més informació es pot consultar la normativa interna disponible a la recepció del centre.

Horari Espai de joc en família

 • De dilluns a divendres de 09.00 a 14.30 h.

Com accedir-hi

 • Els infants han d’estar acompanyats de manera permanent per una persona adulta, que assumeix la responsabilitat de cura del menor en tot moment.
 • La primera vegada que es faci ús del servei s’emplenarà un formulari d’inscripció amb dades de l’infant i de la persona adulta responsable. Les posteriors vegades no serà necessari emplenar el formulari, simplement comunicar a la recepció l’ús de l’espai per al control d’aforaments i a efectes estadístics.

Tempsxtu

Què és Tempsxtu?

Tempsxtu és un espai per a la conciliació de la vida personal i familiar de les famílies amb infants de 3 a 9 anys. Ofereix a les famílies la possibilitat de disposar d’un temps propi, que a la vegada és un temps de joc i aprenentatge.

Totes les tasques desenvolupades promouen l’educació per a la igualtat i atenció a la diversitat, bé amb caràcter específic o bé de manera transversal. S’incorpora també el projecte de Berenar Saludable per aplicar als berenars dels infants.

El servei de Temps x tu ofereix també una programació de tallers i activitats de curta durada, diversos dies a la setmana, que es renova mensualment. L’infant pot fer ús del servei dins l’horari habitual (de 16:30 a 19:30 h) però els tallers i activitats es desenvoluparan entre les 17:00 i les 19:00 h. Es tracta de petites dinàmiques de participació voluntària, incloses dintre del preu del servei habitual.

Podeu consultar aquí l’agenda mensual dels tallers:

Què mes cal saber?

Les famílies poden fer ús del servei un màxim de dos dies setmanals per menor (amb un màxim de dos dissabtes al mes).

Per accedir per primera vegada al servei s’ha d’emplenar el formulari d’inscripció i adjuntar la documentació. Aquest tràmit es pot fer de manera presencial o telemàtica (flassaders.inscripcions@estudi6.net), fent arribar la documentació de manera digital. Al formulari s’ha d’ajuntar la següent:documentació:
– Targeta sanitària del/la menor
– Foto del/la menor

Criteris d’us

1. La utilització màxima del servei és de dos dies setmanals per menor ( amb un màxim de dos dissabtes al mes).

2. S’ha de respectar l’horari d’entrada i sortida. Es demana puntualitat, especialment en l’horari de recollida del/les menors.

3. Cap menor no pot sortir del centre sense la companyia d’una persona adulta autoritzada.

4. En cas que una tercera persona hagi de recollir al/la menor s’ha d’autoritzar prèviament i s’ha d’identificar correctament.

5. Les famílies han de facilitar tot el que consideren necessari per al benestar del/la menor durant la seva permanència al centre.

6. Per a evitar la possibilitat de contagis, no es pot fer ús de l’espai en cas de malaltia del/la menor.

7. El personal que atén el servei no pot fer-se càrrec dels/les menors una vegada acabat l’horari d’atenció. Si no es pot contactar amb les persones adultes responsables es posarà en marxa el protocol d’incidències.

8. S’ha de notificar qualsevol canvi de les dades aportades a la inscripció.

9. L’absència injustificada en dues o més ocasions dins d’un mateix mes seran sancionades amb la pèrdua del dret a l’ús del servei Tempsxtu per un termini d’un mes.

10. Seguint el projecte de “Berenars Saludables” es recomana dur aigua i fruita.

11. Les accions o omissions que infringeixin els criteris de funcionament i de comportament del servei seran classificades en faltes lleus, greus i molt greus, i podran ser sancionades. Per a més informació es pot consultar la normativa interna disponible a la recepció del centre.

Horari Tempsxtu

 • De dilluns a divendres de 16.30 a 19.30 h.
 • Dissabtes matí de 10.00 a 13.30 h.

Preu Tempsxtu

 • Cada vegada que es fa ús del servei s’ha d’abonar una quota de 2 € per dia. Aquesta quota té la consideració de tarifa familiar. S’ha de pagar en metàl·lic a la recepció del Centre Flassaders.

Com accedir-hi

 • Per accedir per primera vegada al servei s’ha d’emplenar el formulari d’inscripció i adjuntar la documentació. Aquest tràmit es pot fer de manera presencial o telemàtica, fent arribar la documentació de manera digital. Al formulari s’ha d’adjuntar la següent documentació:
  – Targeta sanitària del/la menor
  – Foto del/la menor
 • Una vegada el servei disposa del formulari d’inscripció de la/el menor i de les autoritzacions, es pot formular una sol·licitud de plaça facilitant simplement les dades d’identificació per telèfon al 971 21 40 27 o de manera presencial a recepció.
  Sempre que hi hagi disponibilitat de places vacants també es pot fer ús immediat del servei sense reserva prèvia.

HORARI LUDOTECA

HORESDILLUNSDIMARTSDIMECRESDIJOUSDIVENDRESHORESDISSABTE
09.00 A 14.30ESPAI DE JOC EN FAMÍLIAESPAI DE JOC EN FAMÍLIAESPAI DE JOC EN FAMÍLIAESPAI DE JOC EN FAMÍLIAESPAI DE JOC EN FAMÍLIA10.00 A 13.30TEMPSXTU
16.30 A 19.30TEMPSXTUTEMPSXTUTEMPSXTUTEMPSXTUTEMPSXTU

>>> AGOST TANCAT