Convocatòria de cessió d’espais per a projectes de recerca i creació

Amb l’objectiu d’impulsar projectes artístics i creatius i de generar un espai en el qual posar en contacte la ciutadania i la creació contemporània, s’obre una convocatòria de cessió temporal d’espais per investigar, generar i compartir noves propostes creatives i donar a conèixer al públic i altres professionals els seus processos de treball i projectes artístics.

A qui es dirigeix

La convocatòria es dirigeix a persones creadores, companyies, entitats i col·lectius, consolidats o emergents, amb un projecte de recerca i creació al voltant del cos, espai i els pensaments crítics, en qualsevol de les fases de creació. Les residències estan obertes a persones de qualsevol nacionalitat, sense límit d’edat ni distinció d’origen, residència, gènere i/o orientació sexual.

Dates


Condicions d’enviament

Les propostes s’enviaran en format PDF, amb un tamany màxim de15 pàgines i un pes màxim de 10MB.
Es recomana enviar el material gràfic mitjançant un enllaç, si no fos possible s’adjuntaran amb la resta d’arxius tenint en compte els següents formats: imatges en JPG i vídeos en AVI.

Aquesta documentació s’enviarà al següent correu electrònic:

 flassaders.interseccions@estudi6.net