Tips per realitzar una compra segura a Internet

La compra en línia cada vegada va adquirint més protagonisme en el nostre dia a dia. Per això hem d’assegurar-nos que els llocs web on deixem les nostres dades, tant personals com bancàries, són pàgines de confiança. A continuació us mostrem una sèrie de pautes per comprovar, abans de realitzar una comanda per Internet.

Connexió segura

Pàgines amb Cifrat SSL (Secure Sockets Layer – Capes de connexions segures):
Per realitzar una compra hem d’introduir algunes dades personals i bancàries. Normalment, els comerços utilitzen un certificat SSL per la protecció de les nostres dades. Per comprovar-ho, tan sols ens hem de situar a la barra de direccions i si apareixen les lletres de HTTPS a l’inici, vol dir que esta protegit amb un certificat SSL.

Segells de confiança en línia

Ofereixen majors nivells de seguretat i qualitat a les persones usuàries, ja que els processos són revisats i validats per un tercer element reconegut. La comoditat resideix en que les persones no han de fer tantes comprovacions per poder confiar en el negoci en línia, ja que l’entitat les ha realitzat prèviament.

Segells més reconeguts:

AENOR
Dels més reconeguts y no només en e-commerce.
Segell de Confiança Online
Fomentat per l’Associació AUTOCONTROL i l’AECEM.

Dades de l’empresa

És molt important comprovar la fiabilitat de les entitats venedores. Al web del comerç hauria d’aparèixer certa informació que ens ajudi a assegurar-nos que en podem confiar. Si no disposem d’alguns dels apartats següents i continuem interessats/des en fer la compra, ens hauríem de posar en contacte amb l’empresa per sol·licitar la següent informació:

· Nom o raó social
· Nombre d’identificació fiscal (NIF)
· Direcció, com a mínim, d’un dels seus comerços físics, si en té.
· Disposició d’un correu electrònic o un altre mitjà per contactar amb l’empresa.
· Nombre amb el qual està registrat al registre mercantil.

Si en tenim dubtes amb la fiabilitat d’una tenda en línia, és millor descartar la compra i cercar una altra alternativa.

Seguretat del dispositiu

Abans de fer qualsevol compra, haurem de posar a punt el nostre dispositiu. En aquestes compres generalment introduïm dades personals i bancàries i encara que la majoria de sistemes ja en tenen, és recomanable instal·lar un Firewall o antivíric.

També és convenient tenir el dispositiu actualitzat i revisar els programes i aplicacions instal·lades per assegurar el seu bon funcionament. És recomanable eliminar totes les aplicacions que no utilitzem, ja que és més difícil mantenir-lo actualitzat i protegit.

Evitar l’ús públic o compartit de dispositius

Per realitzar compres en línia, no es recomana compartir ordenadors, tabletes o telèfons públics o compartits, ja que es possible que les nostres dades personals es quedin guardades en aquest i hi hagi perill de fer-ne un mal ús.

De la mateixa manera, tampoc es recomana utilitzar WIFI públic per comprar, ja que persones usuàries externes podrien interceptar les comunicacions i així robar les dades.

Formes de pagament

Hem de posar atenció als mitjans de pagament que ofereixen els llocs web de les empreses de venda en línia: si només disposen d’un sol mètode de pagament, hem de sospitar. Normalment s’ofereixen diverses opcions de pagament per adaptar-se a la persona interessada en la compra. Les formes de pagament on no s’hi deixen rastres, són la transferència directa, el gir postal, Western Union o MoneyGram. Les opcions més segures son contra reemborsament i PayPal, que permet fer reclamacions.

Estigues al dia, inscriu-te al nostre butlletí