POLÍTICA DE PRIVACITAT WEB

Aquesta política de privacitat s’aplica a la web www.flassaders.org (d’ara endavant la Web).

Per favor, llegeixi-la detingudament. En ella trobarà informació important sobre el tractament de les seves dades personals i els drets que li reconeix la normativa vigent en la matèria.
Ens reservem el dret d’actualitzar la nostra política de privacitat en qualsevol moment amb motiu de decisions empresarials, així com per complir amb eventuals canvis legislatius o jurisprudencials. Si té dubtes o necessita qualsevol aclariment respecte a la nostra Política de privacitat o als seus drets, pot contactar amb nosaltres a través dels canals que s’indiquen més a baix.

Vostè manifesta que les dades que ens faciliti, ara o en el futur, són correctes i certes i es compromet a comunicar-nos qualsevol modificació de les mateixes. En cas de proporcionar dades de caràcter personal de tercers, es compromet a obtenir el consentiment previ dels afectats i a informar-los sobre el contingut d’aquesta política.
De manera general, els camps dels nostres formularis que són assenyalats com a obligatoris, hauran de ser necessàriament emplenats per poder tramitar les seves sol·licituds.

1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?
Excepte indicació específica en sentit contrari, el responsable del tractament de les dades recollides en aquesta Web és ESTUDI 6 GESTIÓ SOCIOEDUCATIVA, S.L., amb domicili al carrer GUILLEM MASSOT 54, 07003, PALMA DE MALLORCA (ILLES BALEARS) y correu electrònic estudi6@estudi6.com.

2. Quina informació personal obtenim?
Les dades que tractem són els que s’obtenen:
• Dels formularis que Vostè empleni i de les sol·licituds o propostes que formuli a la Web. També tractem les dades incloses en les sol·licituds i peticions que rebem per email.
Les categories de dades que tractem consisteixen típicament en:
• Dades identificatives i de contacte, DNI o passaport;
• Dades derivades dels projectes o idees que Vostè ens proposi.
• Dades relacionades amb la seva navegació, per exemple, l’adreça IP des de la qual es connecta a la Web, weblogs, pàgines visitades o accions realitzades a la Web. Per a això utilitzem cookies i tecnologies similars que poden implicar el rastreig de la seva navegació. Més informació en la nostra política de cookies disponible en URL.

3. Per a què tractarem les seves dades?
Les dades dels nostres usuaris seran tractats per a la gestió de la relació amb ells, l’atenció a les seves sol·licituds, propostes i consultes, l’administració i la gestió de la seguretat de la web i el compliment de les nostres obligacions legals.

4. A qui podem comunicar les seves dades?
Les seves dades només seran comunicats a tercers per obligació legal o amb el seu consentiment.

5. Base jurídica dels tractaments
La base per al tractament de les seves dades és la gestió de la relació jurídica que s’estableix amb Vostè i el compliment d’obligacions legals.
La gestió de la seguretat de la Web es basa en l’existència del nostre interès legítim a garantir la seguretat dels nostres sistemes.
La realització de perfils de navegació sobre la base de la informació obtinguda a partir de cookies o tecnologies similars es basen en el seu consentiment, sense que la retirada de tal consentiment condicioni la prestació dels serveis contractats.

6. Quant temps conservarem les seves dades?
De manera general conservem les seves dades durant la vigència de la relació que manté amb nosaltres com a usuari de la web i en tot cas durant els terminis previstos en les disposicions legals aplicables i durant el temps necessari per atendre a possibles responsabilitats nascudes del tractament. Cancel·larem les seves dades quan hagin deixat de ser necessaris o pertinents per a les finalitats per les quals van ser recaptats. Es cancel·larà la informació relacionada amb la navegació, una vegada finalitzada la connexió web i realitzades les estadístiques.

7. Quins són els seus drets?
Té dret a obtenir confirmació de si estem tractant o no les seves dades personals i, en tal cas, accedir les mateixes. Pot igualment demanar que les seves dades siguin rectificades quan siguin inexactes o al fet que es completin les dades que siguin incomplets, així com sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les quals van ser recollits.
En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En tal cas, només tractarem les dades afectades per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions o amb la intenció de la protecció dels drets d’altres persones. En determinades condicions i per motius relacionats amb la seva situació particular, podrà igualment oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, deixarem de tractar les dades excepte per motius legítims imperiosos que prevalguin sobre els seus interessos o drets i llibertats, o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.
Així mateix i sota certes condicions, podrà sol·licitar la portabilitat de les seves dades perquè siguin transmeses a un altre responsable del tractament.
Pot obtenir més informació sobre la publicitat comportamental en línia (online behavioural advertising) i sobre com gestionar la privacitat del seu navegador per rebutjar aquest tipus de tractament a www.youronlinechoices.eu. Més informació en la nostra política de cookies disponible a flassaders.org/cookies
Té igualment el dret a presentar una reclamació davant una autoritat de protecció de dades.
Per exercir els seus drets haurà de remetre’ns una sol·licitud acompanyada d’una còpia del seu document nacional d’identitat, o un altre document vàlid que li identifiqui per correu postal o electrònic, al nostre Delegat de Protecció de Dades en l’adreça estudi6@estudi6.com.
Podrà obtenir més informació sobre els seus drets i com exercir-los a la pàgina de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en www.aepd.es

Darrera modificació: octubre de 2018