Cessió / Lloguer d’espais

Us cedim els espais del Centre perquè hi pugueu organitzar reunions, cursos, seminaris, conferències, exposicions i presentacions en un marc incomparable: una antiga fàbrica de teixits.
Tot l’edifici disposa de connexió Wi-Fi i està adaptat a persones amb mobilitat reduïda. Consulteu els nostres espais i les nostres quotes.

Ordenança reguladora del preu públic per a la prestació de serveis i realització d’ activitats

Full sol·licitud d’ús temporal d’espai.  Enviar a flassadersespais@palma.es

Nova normativa d’espais

BOIB Publicació preu públic Centre Flassaders